QanteQ

Copyright © 2015 QanteQ. All rights reserved.


Banner
QanteQ TASQ Q-Module Contact

Welkom

Software voor de Tandtechniek en Tandprothetiek


QanteQ BV is een software bedrijf ontstaan vanuit een Tandtechnisch Laboratorium. Doelstelling van QanteQ is om software te ontwikkelen die de problematiek rond de Wet Medische Hulpmiddelen (WMH), en het daaruit voortvloeiend Besluit Medische Hulpmiddelen (BMH), voor zijn rekening neemt zodat u, als laboratorium houder, zich kunt richten op de dagelijkse gang van zaken. QanteQ heeft hiervoor een tweetal programma’s ontwikkeld. Enerzijds is er het TASQ systeem dat zorg draagt voor de registratie, naspeurbaarheid en facturatie. Anderzijds is er de Q-Module welke zorg draagt voor de documentatie verplichting die u opgelegd wordt door het BMH.


TASQ HoofdschermHet TASQ programma is ontwikkeld vanuit het TTL Harm Florie Tandtechniek te Maastricht. Uitgangspunt was een oplossing bieden voor de diverse deelsystemen, te weten facturatie, administratie, registratie, naspeurbaarheid en kwaliteitszorg. Bij de opzet van het TASQ systeem is met al deze zaken vanaf het begin rekening gehouden zodat het systeem op een goede en gestructureerde manier opgebouwd is. Eenmaal ingericht duurt het gehele traject van order invoer tot en met factuur slechts een fractie van de tijd ten opzichte van andere software pakketten. Dit is mogelijk omdat het TASQ systeem de meeste zaken automatisch op de achtergrond regelt en u zich alleen bezig hoeft te houden met het maken van de factuur. Voor meer informatie klik hier…

Q-Module hoofdschermHet Q-Module programma is ontwikkeld omdat ieder lab, volgens de WMH, in het bezit moet zijn van een kwaliteitsdocume ntatie systeem. De Q-Module wordt geleverd inclusief documentatie en deze hoeft u alleen nog maar aan uw bedrijf aan te passen. Laboratoria die de volledige documentatie zelf hebben opgesteld hebben hier gemiddeld 250-300 uur aan gewerkt. Met de Q-Module bent u binnen 2 dagen klaar! Voor meer informatie klik hier…